วัดหนองโจด

วัดหนองโจด เป็น  ในนิกาย  วัดหนองโจด ตั้งอยู่ที่ ม.6 ตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ  การเดินทางไปวัดหนองโจด  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดหนองโจด

วัดอรัญญาวาส

วัดอรัญญาวาส เป็น  ในนิกาย  วัดอรัญญาวาส ตั้งอยู่ที่ ม. 6 ตำบลหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ  การเดินทางไปวัดอรัญญาวาส  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดอรัญญาวาส

วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ

วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ ตั้งอยู่ที่ ม. 6 ต.ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก  การเดินทางไปวัดเกาะพิกุลศรีโสภณ  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ

วัดเทพราชปวราราม(เทพราช)

วัดเทพราชปวราราม(เทพราช) เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดเทพราชปวราราม(เทพราช) ตั้งอยู่ที่ ม. 2 ต.เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา  การเดินทางไปวัดเทพราชปวราราม(เทพราช)  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดเทพราชปวราราม(เทพราช)

วัดศรีกบินทร์

วัดศรีกบินทร์ เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดศรีกบินทร์ ตั้งอยู่ที่ ม. 8 ต.กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี  การเดินทางไปวัดศรีกบินทร์  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดศรีกบินทร์

วัดบ้านดูน

วัดบ้านดูน เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดบ้านดูน ตั้งอยู่ที่ ม. 1 ต.ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ  การเดินทางไปวัดบ้านดูน  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดบ้านดูน

วัดป่าระกำ

วัดป่าระกำ เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดป่าระกำ ตั้งอยู่ที่ ม.1 ป่าระกำ ต.ท่าแยก เมือง สระแก้ว  การเดินทางไปวัดป่าระกำ  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดป่าระกำ

วัดเขาทองงาม

วัดเขาทองงาม เป็น  ในนิกาย  วัดเขาทองงาม ตั้งอยู่ที่ ม. 9 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ  การเดินทางไปวัดเขาทองงาม  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดเขาทองงาม

วัดบ้านยาง

วัดบ้านยาง เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดบ้านยาง ตั้งอยู่ที่ ม. 1 ต.ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ  การเดินทางไปวัดบ้านยาง  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดบ้านยาง

วัดตะเคียนทอง

วัดตะเคียนทอง เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดตะเคียนทอง ตั้งอยู่ที่ ม. 6 ต.แกลง เมือง ระยอง  การเดินทางไปวัดตะเคียนทอง  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดตะเคียนทอง

วัดรังษีสุทธาวาส

วัดรังษีสุทธาวาส เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดรังษีสุทธาวาส ตั้งอยู่ที่ ม. 2 ต.สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี  การเดินทางไปวัดรังษีสุทธาวาส  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดรังษีสุทธาวาส

วัดโคกสูง

วัดโคกสูง เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดโคกสูง ตั้งอยู่ที่ ม. 5 ต.กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ  การเดินทางไปวัดโคกสูง  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดโคกสูง

วัดสำโรง

วัดสำโรง เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดสำโรง ตั้งอยู่ที่ ม. 6 ต.ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์  การเดินทางไปวัดสำโรง  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดสำโรง

วัดโพธิ์ลังกา

วัดโพธิ์ลังกา เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดโพธิ์ลังกา ตั้งอยู่ที่ ม. 6 ต.ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ  การเดินทางไปวัดโพธิ์ลังกา  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดโพธิ์ลังกา

วัดศรีเมือง

วัดศรีเมือง เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ ต.นครนายก เมือง นครนายก  การเดินทางไปวัดศรีเมือง  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดศรีเมือง

วัดบ้านแก่ง

วัดบ้านแก่ง เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดบ้านแก่ง ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี  การเดินทางไปวัดบ้านแก่ง  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดบ้านแก่ง

วัดบัวหวาย

วัดบัวหวาย เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดบัวหวาย ตั้งอยู่ที่ ม. 18 ต.ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์  การเดินทางไปวัดบัวหวาย  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดบัวหวาย

วัดหนองชุมเห็ด

วัดหนองชุมเห็ด เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดหนองชุมเห็ด ตั้งอยู่ที่ ม.2 หนองชุมเห็ด ต.เกาะจันทน์ พนัสนิคม ชลบุรี  การเดินทางไปวัดหนองชุมเห็ด  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดหนองชุมเห็ด

วัดโคกพุทธา

วัดโคกพุทธา เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดโคกพุทธา ตั้งอยู่ที่ ม. 8 ต.วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี  การเดินทางไปวัดโคกพุทธา  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดโคกพุทธา

วัดบ้านโหลนสามัคคีธรรม

วัดบ้านโหลนสามัคคีธรรม เป็น  ในนิกาย  วัดบ้านโหลนสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ที่ ม.2 โหล่น ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ  การเดินทางไปวัดบ้านโหลนสามัคคีธรรม  สามารถไปได้ตามที่อยู่ของวัดตามข้อมูลด้านล่าง…

อ่านเพิ่มเติม วัดบ้านโหลนสามัคคีธรรม